AYM'den şiddete maruz bırakılan kadın için 'hak ihlali' kararı

  • 11:52 10 Eylül 2019
  • Hukuk
ANKARA - AYM, daha önce evli olduğu ve sistematik şiddet gördüğü için boşandığı erkeğin şiddetinden korunmak amacıyla görev yerinin değiştirilmesini isteyen öğretmenin bu talebini reddeden Milli Eğitim Bakanlığının ve Aile Mahkemesinin “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını ihlal ettiğine” karar verdi.
 
Anayasa Mahkemesi (AYM), erkek şiddetine karşı Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) ve yereldeki Aile Mahkemesinden görev yerinin değiştirilmesini talep eden, ancak bu talebi reddedilen öğretmen K.Ş.’nin başvurusunu karara bağladı. AYM, MEB’in ve yerel mahkemenin “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını ihlal ettiğine” karar verdi. AYM, yeniden yargılama yapılmasına ve 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.
 
AYM değerlendirmesi
 
Şiddete maruz kalan veya uğrama tehlikesi altında olan kişinin gecikmeksizin korunması amacıyla 6284 sayılı Kanun hükümlerinin yürürlüğe konulduğuna işaret eden AYM, “Söz konusu Kanun’da koruyucu tedbirler kapsamında hâkimin, mağdurun işyerinin değiştirilmesine hükmedebileceği düzenlenmiş, hâkim tarafından verilen işyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararının, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir” ifadelerine dikkat çekti.
 
K.Ş.’nin can güvenliğinin tehlikede olduğuna dair somut delillerin olduğunun da altını çizen AYM, şu ifadeleri kullandı: “Başvurucunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu somut temellere dayalı olarak açıklayarak önce çalıştığı kuruma daha sonra da yargı makamlarına iletmiş olmasına karşın, Bakanlık ve Aile Mahkemesinin şiddet mağduru başvurucuyu korumaya yönelik tedbirleri sağlama yönündeki pozitif yükümlülüklerine uygun hareket etmedikleri görülmüştür. Bu durumda başvurucunun maddi ve manevi varlığının korunması hakkı kapsamında devlete ait pozitif yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiğinden söz edilemez. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde koruma altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”
 
Ne olmuştu?
 
Çalıştığı okuldan bir memurla 2010 yılında evlenen öğretmen K.Ş., evliliği boyunca gördüğü sistematik şiddete karşı 21 Mart 2016 yılında boşandı. K.Ş. 31 Mayıs 2016 tarihinde İzmir 7’nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak işyerinin değiştirilmesini talep etti. K.Ş., dilekçesinde eski eşinin çocuklarıyla görüşürken kendisine şiddet uyguladığını ve öldürmekle tehdit ettiğini kaydetti. K.Ş. çalıştığı okula gitmek için her gün kullandığı güzergahı eski eşinin de kullandığını, yaşantısını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu yerlerin eşinin çalıştığı yere çok yakın olduğunu ve bu sebeple sürekli korku içinde olduğunu ve can güvenliğinden endişe ettiğini bildirdi. Ancak İzmir 7’nci Aile Mahkemesi bu talebi reddetti.
 
Şiddete uğrayan K.Ş.’nin başvuruları reddedildi
 
K.Ş.’nin 2016’da boşandığı erkek, 28 Nisan 2018 tarihinde yine K.Ş.’yi şiddete maruz bıraktı. Maruz kaldığı şiddet üzerine İzmir 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvuran K.Ş.’nin koruma talebi kabul edildi ve tedbir kararı verildi. K.Ş. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak can güvenliğinden endişe etmesi sebebiyle görev yerinin değiştirilmesini talep etti. Ancak K.Ş.’nin bu talebi de “koruyucu tedbir kararı sunulmadığı” gerekçesiyle reddedildi.