Filiz Kerestecioğlu, nafaka hakkı ve kadın yoksulluğunun araştırılmasını istedi

  • 14:49 6 Kasım 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP Milletvekili Filiz Kerstecioğlu, nafaka hakkı ve kadın yoksulluğunun araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, nafaka hakkına ve kadın yoksulluğuna ilişkin kapsamlı verilerin toplanması amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurulması istemiyle Meclis’e araştırma önergesi sundu. Önergede ikinci yargı paketiyle hakkında düzenleme yapılmak istenen konulardan birinin nafaka hakkı olduğunu anımsatan Filiz, ancak iktidar partisinin nafaka hakkını sınırlandıracak bir değişiklik teklif edeceğini iki yıldan fazladır dile getirmesine rağmen, bu değişikliğin neden gerekli olduğu konusunda inandırıcı bir izahta bulunamadığına işaret etti.
 
‘Komisyon şiddeti görmezden geldi’
 
İlk olarak 2015 yılında kurulmuş Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile nafaka tartışmalarının gündeme geldiğini belirten Filiz, “Bu Komisyon, çalışmaları boyunca boşanma ile erkek şiddeti arasındaki sıkı ilişkiyi görmezden geldiği gibi, boşanma sonrası kadınların eşitsiz toplumsal konumları nedeniyle yaşadığı yoksulluk, ‘damgalanma’ gibi sorunları da ele almamıştır” dedi.
 
Filiz, Komisyonun kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konularında çalışan sivil toplum örgütlerinin uyarı ve önerilerini de dinlemediğinin altını çizdi. Filiz, “Komisyon, araştırmasını gerçek veriler üzerine değil, kadın erkek eşitliğini açıkça reddeden bir takım erkek örgütlerinin dayanaktan yoksun iddiaları ve telkinleriyle temellendirmiştir” ifadelerini kullandı.
 
‘Kadınlar elde ettikleri gelirde söz sahibi değil’
 
Filiz, kadınların erkek egemenliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle, çocukluktan itibaren sistematik olarak ayrımcılığa uğradığını belirtirken, şunları kaydetti: “Eğitimden istihdama, toplumsal yaşamın hemen her alanında kadınlara daha az kaynak ayrılırken, cinsiyetçi iş bölümü ve geleneksel cinsiyet rolleri mevcut kaynak ve imkânlara erişimi kadınlar için katbekat zorlaştırmaktadır. Bu durum kadınları tümüyle istihdam dışına itebildiği gibi, işgücü piyasasına katılabilen kadınların büyük bir bölümü aynı nedenle, ancak düşük ücretli, kayıt dışı veya güvencesiz işlerde çalışmaktadır. Kadınların yine önemli bir bölümü elde ettikleri gelir üzerinde dahi söz sahibi değildirler. Kadınların işgücüne katılmaları önündeki en önemli engellerden bir diğeri ise toplumun paylaşması gereken ortak bir sorumluluk olan bakım emeğinin neredeyse tümüyle kadınların üzerinde olmasıdır.”
 
‘Eşitliği sağlama amacını hedef almaktadır’
 
Yoksulluk nafakası tartışmalarının tüm bu sorunlardan bağımsız ele alındığına işaret eden Filiz, “Nafakanın süresiz olduğu gerekçesiyle düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Oysa, kanuna göre, nafaka alan tarafın yoksulluktan kurtulduğunun tespiti veya geçimini sağlayacak bir başkası ile yaşaması halinde nafaka ödeyen taraf Mahkeme'ye başvurarak nafakanın kaldırılmasını talep edebilmektedir. Bu ibarenin orada bulunmasının temel nedeniyse, yoksulluğun ne zaman biteceğini nafakaya hükmeden hakimin önceden bilemeyecek olmasıdır. Bu yüzden süre sınırlamasına ilişkin her teklif aslında nafaka hakkının eşitliği sağlamayı ve mağduriyeti tazmin etmeyi amaçlayan ruhunu hedef almaktadır” dedi.
 
‘Gerçek sorunların tespiti için komisyon kurulmalı’
 
“Kaldı ki kadınların nafaka almak için boşandıkları, ancak geçimlik düzeyde, hatta Kadın Dayanışma Vakfı’nın yaptığı araştırmaya göre ortalama 370 TL civarı bir tutar için, çalışmaktan feragat ettikleri ya da sırf bu nedenle yeniden evlenmekten kaçındıkları iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır” diyen Filiz, şu nedenlerle Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi: “TBMM’nin nafakaya ilişkin sağlıklı bir politika geliştirebilmesi için boşanmalarda yoksulluk nafakasının nedeni, hangi koşullarda talep edildiği, tutara hangi kriterlere göre hükmedildiği, nafakaların tahsilinde yaşanan sorunların nedenleri gibi verilerin ortaya çıkarılması ve nafaka konusundaki gerçek sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurması aciliyet taşımaktadır.”