Züleyha Gülüm: İstismar yasa tasarısını sessiz sedasız geçirmeye çalışacaklar

  • 09:08 18 Ekim 2019
  • Siyaset
Safiye Alağaş
 
İSTANBUL - Kadınların yükselen tepkisi ile geri çekilen “istismar yasa tasarısı”nın ikinci yargı paketine yeniden alınmasını değerlendiren HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, “Savaş ortamından yararlanarak sessiz sedasız geçirmeye çalışıyorlar. Bu çok açık ki aslında iktidarın ‘Bir kereden bir şey olmaz’ yaklaşımının devamıdır” dedi.
 
Birinci yargı paketi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ederken, kadınların yükselen tepkisi sonucu geri çekilen ve kamuoyunda “istismar yasası” olarak bilinen değişiklik, ikinci yargı paketi ile tekrar gündemde. Pakette yer alması beklenen değişiklik ile “çocuğu istismar eden fail ile evlenmesi durumunda failin cezasının ertelenmesi” söz konusu olacak. Çocuğun fail ile arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması durumunda ve evlilik halinde hükmün ertelenebileceği iddia edildi. Yargı paketindeki “istismar yasa tasarısı”nı değerlendiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, paketin içeriğini henüz tam olarak bilmediklerini belirtti.
 
‘Daha önce de denemişlerdi’
 
Basın yolu ile yapılan açıklamalardan bilgi sahibi olduklarını ifade eden Züleyha, “Bunun öncelikle meclislerde tartışılması gerekiyor. Ama yine klasik bir yöntem uygulayıp kendi bildikleri şekliyle sadece kendilerinin, kurduğu bir yöntemle istismar maddesini getirmeyi deniyorlar. Daha önce de bu yasayı getirmeyi denemişlerdi. Kadınların toplumsal tepkisi nedeniyle yasayı geri çekmek zorunda kalmışlardı” dedi.
 
Yasa çocuklar üzerinde baskı kuracak’
 
Söz konusu tasarının, özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının cezasızlıkla ödüllendirilmesi anlamına geldiğinin söyleyen Züleyha, “Bu aslında çocuk istismarının önünü açmak anlamına geliyor. Böyle bir düzenleme yaptığınızda, çocuk istismarını gerçekleştirenler, sonrasında da ‘Ben evlilik niyetiyle yaptım’ diyerek zorla evlendirmeye de ikna edecek. Aslında cezasızlık halinin önünü açmış olacak. Şunu çok iyi biliyoruz. Tecavüze uğrayan çocuklar ya da kadınlar baskı üzerine ya da toplumdaki algılar nedeniyle çoğu kez istemeseler de evlenmek zorunda kalıyor. Bu geçerli bir rıza değil. Çünkü bu baskı altında onay verilmiş bir rıza. Hele böyle bir yasal düzenleme olursa kesinlikle erkek fail tarafından ve ailesi tarafından bu yönde çocuklar üzerinde baskı kurulacak. Zorla bir şekilde evlendirilmeye çalışılacak. Bu da tecavüzün devamı olan hayat biçimine zorunlu kılacaklar” diye konuştu.
 
‘Savaştan yararlanarak sessiz sedasız geçirmeye çalışıyorlar’
 
Değişikliğin, çocuk yönelik istismarı artıracağının altını çizen Züleyha, “evlilik adı altında çocukların yıllarca tecavüze uğrayacağı bir hayat biçimine zorlama durumunun” söz konusu olduğunu belirtti. “İstismar yasa tasarısı”nın hiçbir yanıyla kabul edilebilir olmadığını ifade eden Züleyha, şöyle devam etti: “Özellikle iktidar bu dönem savaş politikalarından beslenerek, ‘Buradan nasıl olsa kimse tepki göstermez, sessizliği hakim kılmışım, her yere baskı uyguluyorum’ mantığı ile sessiz sedasız bunu geçirmeye çalışacak. Sadece bu mesele de değil. Nafaka meselesini de gündeme getireceklerini söylüyorlar. Yani kadınların tüm kazanımlarına yönelik bir saldırı dalgası var. Savaş ortamından yararlanarak sessiz sedasız geçirmeye çalışıyorlar. O nedenle de bu gündemi tekrar önümüze getirmiş durumdalar. Bu çok açık ki aslında iktidarın ‘Bir kereden bir şey olmaz’ yaklaşımının devamıdır. Özellikle vakıflarda işlenen çocuk tecavüzlerinin üstünü örtme yaklaşımıdır. ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ sözünün suç olmadığı bir ortam var. Tersine buna cevap verenlere ilişkin cezalandırma yoluna gitmiş olmalarının kendisi de bu meseleye nasıl yaklaştığını çok net gösteriyor. Bunun devamı olarak bugün çocuk tecavüzlerini savunan bir noktada duran bir yasal düzenlemeyi önümüze getiriyorlar.”
 
‘Tecavüzleri normalleştiren bir süreç’
 
Yasanın sadece tecavüzün önünü açma değil aynı zamanda tecavüzün üzerini örtmek anlamına geldiğini belirten Züleyha, yasal kılıf ile cinsel istismar faillerinin kurtarılmak ve istismarların görünürlüğünün engellenmek istendiğini dile getirdi. Züleyha, “Çünkü bir şekilde çocuklar ve ailesi karşı tarafın evlilik baskısına da maruz kalacaklar. Dolayısıyla şikayet olmayacak, suç duyurusunda bulunulmayacak. Ceza davası haline gelmeyecek. Görünmez kılınacaklar. Çocuk tecavüzünü normalleştiren bir sürece girmiş olacak” ifadelerini kullandı.
 
‘Geçmesine izin vermeyeceğiz’
 
İktidarın, kadın kazanımlarını gerileten birçok tasarıyı gündeme getirdiğini kaydeden Züleyha, “Her noktada buna muhalefet edildiği için bu yasayı geri çekmek zorunda kalmışlardı. Şimdi benzer bir süreci yine başlatacağız. Kadın örgütleri, feminist örgütler, toplumsal kesimlerin tamamı buna karşı ses çıkarmaya, sözünü söylemeye devam edecek. Asla geçmesine izin verilemez. Çocukların hayatlarını korumak çocukların aslında geleceğini garanti altına almak, onları yaşanabilir bir ülkede yaşatmak yerine tam tersine çocukları tecavüzcü ile yaşamaya mahkum kılınmaya çalışan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Buna hep beraber dur diyeceğiz” diye vurguladı.
 
‘Kadınlara, çocuklara büyük zarar verecek madde’
 
Yargı paketinin reform diye sunulduğunu sözlerine ekleyen Züleyha, şunları dile getirdi: “Yargıda reform ile düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önü açılacak deniliyor. Çok da propagandası yapıldı. Ama demokratik hakların kullanımı, ifade özgürlüğü, siyaset yapma özgürlüğü gibi maddeler açısından bakıldığında tümüyle boş bir paket. Hiçbir düzenleme hiçbir iyileştirme getirmiyor. Var olanın ötesine geçmiyor. Kaldı ki var olan hukuk ta uygulanmıyor. Yani var olan hukuku uygulamayan bir iktidar var. Toplumda demokrasi talep edenlerin lehine bir düzenleme yapacaklarmış gibi gösterip arada da aslında kadınlara ve çocuklara büyük zararlar verecek maddeleri sokarak da oradan geçirmeye çalışacak. Savaş nedeniyle hiçbir konuda hiç kimsenin sözünü söylemesine müsaade etmeyen, engelleyen bir durum var.”