UNICEF: Her 3 kız çocuğundan biri şimdiye kadar hiç okula gitmedi

  • 11:02 22 Ocak 2020
  • Güncel
ANKARA - UNICEF yayınladığı yeni raporla dünyadaki en yoksul ailelerde yaşayan her üç kız çocuğundan birinin şimdiye kadar hiç okula gitmediğini açıkladı.
 
Eğitim bakanlarının Dünya Eğitim Forumu’nda bir araya geldikleri ve dünya liderlerinin Dünya Ekonomi Forumu yıllık toplantısına hazırlandıkları sırada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yayınladığı yeni raporla dünyadaki en yoksul ailelerde yaşayan ergen yaşlardaki her üç kız çocuğundan birinin şimdiye kadar hiç okula gitmediğini açıkladı.
 
'Eşitsizlikleri ortaya koyuyor'
 
“Acil Bir İhtiyaç Olarak En Yoksul Çocuklar için Eğitimin Daha İyi Finanse Edilmesi” başlığını taşıyan rapor kamu eğitim harcamalarının dağılımındaki belli başlı eşitsizlikleri ortaya koyuyor. Raporda zaten sınırlı olan kaynakların eşit dağıtılmayışının; kalabalık sınıflar, gerekli eğitimi alamamış öğretmenler, eğitim materyallerinin bulunmayışı ve yetersiz okul altyapısı gibi sonuçlara yol açtığına, bütün bunların da okula kaydolma, devam etme ve öğrenme gibi konuları olumsuz etkilendiğine dikkat çekiliyor.
 
Yoksulluk, cinsiyete bağlı ayrımcılık, engelli olma durumu, etnik köken ya da eğitimin dili, okullara fiziksel uzaklık ve yetersiz altyapının, en yoksul çocukların kaliteli eğitime erişimlerini engelleyen etmenler olarak hala varlığını sürdürdüğünün vurgulandığı raporda, “Eğitimin her kademesindeki dışlanma, yoksulluğu sürekli hale getirdiği gibi küresel ölçekteki eğitim krizinin ardındaki başlıca nedenlerden biri olmaya da devam etmektedir” denildi.
 
42 ülkeye ait verilerin yer aldığı raporda, en zengin yüzde 20’lik kesimdeki ailelerden gelen çocukların eğitimi için harcanan kaynakların, en yoksul yüzde 20 içindeki ailelere mensup çocukların eğitimi için harcanan miktarın hemen hemen iki katına ulaştığı tespiti yapılıyor.
 
En yoksullara kıyasla en zengin çocuklara dört kat daha fazla kaynak ayırarak eğitim harcamalarındaki en büyük eşitsizliğe sahne olan on ülke Afrika kıtasında yer alıyor. Dünyada okul dışı çocuk oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Gine ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yoksul olanlara göre zengin çocuklar kamu eğitimi için ayrılan kaynaklardan sırasıyla dokuz ve altı kat daha fazla yararlanıyor.
 
Raporda hükümetlere yapılan öneriler
 
“* Ülke içi kaynak tahsisi söz konusu olduğunda kaynak dağılımı, en yoksul yüzde 20’lik kesime mensup ailelerden gelen çocukların eğitimlerine ayrılan kaynakların bu miktarın en az yüzde 20’sinden yararlanabilecekleri şekilde planlanmalıdır.
 
* En yoksul ailelere mensup çocukların yoğun olduğu eğitim kademelerinde kamu finansmanına öncelik tanınmalı, bu kademelerde evrensel düzeylere yaklaşıldıkça üst kademelere ayrılan kaynaklar orantılı şekilde artırılmalıdır.
 
* Her çocuk için en az bir yıl olmak üzere okul öncesi eğitim sağlanmalıdır. Okul öncesi eğitim, eğitimin daha sonraki her kademesinin dayandığı temeldir. Bu eğitimi alan çocuklar daha iyi öğrenmekte, okula devam olasılıkları artmakta ve yetişkinlik dönemine geldiklerinde ekonomilerine ve toplumlarına daha fazla katkıda bulunmaktadır. Ulusal eğitim bütçelerinin en az yüzde 10’unun bu kademeye ayrılması evrensel erişimi sağlayacaktır."