SES Türkiye’de salgına rağmen değişmeyen durumlara dikkat çekti

  • 17:26 9 Nisan 2020
  • Sağlık
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bugün bazı devletler bile birbirine karşı tutumu değiştirdi” sözlerini hatırlatan SES, Türkiye’de hükümetin ve Sağlık Bakanın uygulamalarında salgına rağmen değişmeyen durumlara dikkat çekti. 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 7 Nisan günü yaptığı basın toplantısında salgınla ilgili bilgi verirken “Bugün bazı devletler bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi” diyerek salgının değiştirdiklerini ve değiştirmesi gerekenlerle ilgili topluma mesaj vermeye çalıştığını ancak, Türkiye’de bakanlık ve hükümet uygulamalarından salgına rağmen değişmeyen durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 
 
Açıklamada değişmeyen durumlar maddeler halinde şöyle belirtildi:
 
“*Sağlık Bakanlığı hala SES başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri ile iletişim kurmama ısrarını değiştirmemiştir.
 
*Sağlık kurumlarında yaşanan süreçlerin sağlık emekçileri ile paylaşılması, sağlık emekçilerinin sürece katılımının sağlanması için adım atmama tutumunda değişiklik yoktur.
 
*Yetersiz sağlık emekçisi ile süreci yürütmekte, yoğun çalışmanın giderilmesi için sağlık emekçi sayısını artırmaya dönük çağrılara kulak tıkamakta bir değişiklik yoktur.
 
*Sağlık hizmetlerinde kamu hizmetinin hayati olduğu bir kez daha açığa çıkmışken, sağlık hizmetinin kadrolu çalışanlar eliyle yürütülmesi gerekirken sözleşmeli çalıştırmadaki ısrarda bir değişiklik yoktur.
 
*Toplum sağlığı açısından yarattığı tahribat salgında çarpıcı şekilde yüzlerine vurmuşken Sağlıkta Dönüşüm Programındaki ısrarda bir değişiklik yoktur.
 
*Üniversiteler başta olmak üzere salgın sürecinde oluşturulan Bilim Kurulu gibi yapıların özerkliğine müdahale ısrarında, bilimi değil iktidarlarının çıkarlarına göre hareket etme yönteminde bir değişiklik yoktur.
 
*AKP iktidarının muhaliflerine karşı izlediği düşmanca tutumda bir değişiklik yoktur.
 
*Kaynakların toplumun büyük kesimleri yerine bir grup yandaş rantçıya dağıtma konusundaki tutumda bir değişiklik yoktur.
 
*Kendinden olmayan belediye başkanlarını görevden alarak yerine kayyum atamakta ve bu belediyelerin toplum için yürüttükleri faaliyeti engelleme tutumunda bir değişiklik yoktur.
 
*Eleştiri hakkını kullanarak sosyal medyada düşüncelerini paylaşanları cezalandırarak toplumu susturmaya çalışma ısrarında bir değişiklik yoktur.
 
*İnfaz yasasında değişiklik yaparken siyasi tutuklu ve hükümleri kapsamama ısrarında, kadınlara ve çocuklara yönelik suçları ise affetmede beis görmeme tutumunda bir değişiklik yoktur."
 
Açıklamada son olarak, Sağlık Bakanın sağlık emekçilerine, onların örgütlerine ve halkın ihtiyaçlarına olan yaklaşımın değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.