Hemşirelerin sorunlarına çözüm önerilerim

  • 10:14 15 Mayıs 2020
  • Kadının Kaleminden
 
 
“Hemşireler, palyatif ve göstermelik vaatler yerine 3600 ek gösterge hakkının verilmesini, iş yerlerinde 7/24 kreş hizmeti verilmesini, güvenceli çalışmanın sağlanması, kendi meslektaşları tarafından eğitilmesini ve yönetilmesini istemektedir…”
 
Prof. Dr. Gülçin Bozkurt
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılını “Hemşire ve Ebe Yılı” olarak ilan etti. Bunu öğrendiğimde birçok meslektaşım gibi 2020 yılında sorunlarımızı daha iyi ifade edebileceğimizi umut ediyor idik.  Ancak 2020 yılının ilk yarısında yaşanan koronavirüs salgını, bu yıl 12-18 Mayıs haftasında heyecan ile kutlamaya çalıştığımız hemşirelik haftamızı gölgede bırakmıştır.
 
Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin belirlediği hemşirelik teması, “Hemşireler Dünya Sağlığında Öncü Bir Ses” şeklindedir. Hemşireler yeni doğanların ilk çığlıklarına, ölenlerin son nefeslerine, hayatın en değerli ve en trajik anlarından birçoğuna tanıklık etmektedir. Hemşireler insanlığa hizmet eder. Bireylerin, toplulukların ve ulusların sağlığını ve refahını korumak için çalışır.
 
Salgında göstermiş oldukları olağanüstü çabalar ve emekleri nedeniyle, ülkemizde bu yıl 1 Mayıs Emek Bayramı da sağlıkçılara atfedilmiştir. Genel olarak meslek örgütlerimiz, bu yıl hemşirelik haftası ile ilgili mesajlarını koronavirüs enfeksiyonunu ile mücadele eden meslektaşlarımızı önceleyerek vermiştir. Salgın ile birlikte koronavirüs enfeksiyonun yayılımını önleme, hasta bakım ve tedavisinde aktif rol alma, salgını yönetme konusunda göstermiş olduğu mücadele, fedakarlık bu yıl hemşirelerin daha görünür olmasını sağlamıştır. Salgının ilk günlerinde balkonlardan yapılan alkışlar, söz verilen ek ödemeler görünür olmanın ipuçları olarak kabul edilebilir.
 
Ancak bu dönemde salgın dönemine özgü verilen ek ödemelerin paydaşlara eşit dağıtılmadığı, bu uygulamanın çalışma barışını bozduğu belirtilmektedir.  Dolayısıyla sağlık çalışanları ve hemşireler ek ödemelerden ziyade, hak ettiği ücretin maaşına ve emekliğe yansıtılmasının, daha kalıcı çözümler üretilmesini beklemektedir. Hemşireler, palyatif ve göstermelik vaatler yerine 3600 ek gösterge hakkının verilmesini, iş yerlerinde 7/24 kreş hizmeti verilmesini, güvenceli çalışmanın sağlanması, kendi meslektaşları tarafından eğitilmesini ve yönetilmesini istemektedir.
 
Hemşireler salgın hastalık, doğal afet vb. travma durumlarında etkin biçimde, duruma uygun olarak, güçlenerek tepki verebilme kapasitesine sahip bir meslek grubu olarak meslek hastalıkları açısından da ciddi risk altındadır. Koronovirüs salgınında enfeksiyon bulaşan sağlık çalışanlarının çoğu hemşiredir. Enfeksiyon hastalıkları meslek hastalıkları kategorisinde ele alınmalıdır.
 
Hemşirelik haftasının bayram gibi kutlanacağı günlerin beklentisi ile hemşirelerin sorunlarına çözüm önerilerim:
 
*  Hastalık risklerine karşı koruyucu önlemler alınmalı (enfeksiyon hastalıkları meslek hastalığı kabul edilmeli)
 
*Güvenli çalışma ortamı sağlanmalı,
 
*  Sağlıklı istihdam politikaları geliştirilmeli,
 
*  Hemşirelik cazip hale getirilmeli ve hemşirelik eğitimimi üniversite düzeyinde olmalı,
 
* Çalışma koşulları iyileştirilmeli,
 
* Ücret ve özlük haklara ilişkin düzenlemeler yapılmalı(3600 ek gösterge hakkı verilmeli),
 
* Uzmanlığa saygı gösterilmeli ve meslek sahiplerine söz hakkı verilmeli. 
 
Korona virüs enfeksiyonu nedeniyle kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum. Son söz meslektaşlarıma, çevremizin bizi ne tarafa ittiğine değil,  itme gücümüzü ne tarafa kullandığımıza bakalım... 
 
12 Mayıs Hemşirelik Haftamızı kutluyorum.